Terapia rázovou vlnou

 Čo je terapia rázovou vlnou X-WAVE?

 

Rázová vlna je extrémne silný, necielený zvukový pulz, ktorý sa šíri formou kmitajúcej vlny. Akustické rázové vlny sú šokové vlny charakterizované kolísavou zmenou tlaku, vysokou amplitúdou a neperiodičnosťou. Dokážu dočasne previesť energiu z miesta vzniku do vzdialených oblastí. Akustické rázy postupujú do tela bez akéhokoľvek poškodenia kože a pre jednotlivú terapiu sa ich používa niekoľko tisíc.

 

 

Kinetická energia projektilu,vytvorená

stlačeným vzduchom sa prenáša na

koncovku aplikátora.

Akustická rázová vlna je charakterizovaná

relatívnou nepravidelnosťou a jednotlivým,

väčšinou pozitívnym tlakovým pulzom.

 

                                                   

 

 Zdroj: BTL