EXILIS – systém kontroly

EXILIS – systém kontroly a ovládanie toku energie

Systém kontroly a ovládanie toku energie (Energy Flow Control System – EFC) zaisťuje rovnomernú distribúciu terapeutickej energie a umožňuje bezpečnejšie, rýchlejšie a efektívnejšie prevádzanie terapie. Kontroluje tok energie a automaticky eliminuje jej maxima.

Tento proces je známy ako Sqare („Flat Top“) Spectrum Energy Profilig – alebo tiež plošná profilácia energetického spektra a je unikátnym prvkom vysokofrekvenčnej terapie EXILIS.

 Systém kontroly a ovládanie toku energie EXILISU:

 

 

 

 

 

 

 

EXILIS – kontrola terapie pri jej vykonávaní obsluhou

 

Kontrola teploty terapie

Ergonomický telový aplikátor umožňuje absolútnu kontrolu teploty počas vykonávania terapie vďaka zabudovanému teplomeru. Obsluha prístroja má v každom momente počas terapie možnosť priamo na aplikátore kontrolovať teplotu tkaniva v mieste aplikácie.

 

Kontrola toku energie, chladenie a kontakt s elektródou

Všetky prvky pre nastavenie a ovládanie prístroja EXILIS počas terapie sú umiestnené priamo na aplikátoroch:

 

  • Obsluha nastavuje výstupný výkon na aplikátore a jeho hodnoty odčíta priamo na displeji  aplikátora.
  • Obsluha nastavuje hodnoty kontaktného chladenia na aplikátore a jeho hodnoty odčíta priamo na displeji aplikátora.
  • Obsluha môže skontrolovať kvalitu kontaktu elektródy s telom klienta.

 

 

Zdroj: BTL