O nás

Štúdio ALLISIA

ponúka v príjemnom prostredí široké spektrum služieb v oblasti regenerácie, rekondície, skrášľovania a formovania postavy s vysokým štandardom kvality založenom na individuálnom prístupe ku klientovi.

Prostredníctvom certifikovaného a odborne vyškoleného zdravotníckeho personálu poskytuje poradenstvo a ošetrenie v oblasti starostlivosti o telo a tvár.

Je vybavené certifikovanými špičkovými profesionálnymi zdravotníckymi prístrojmi.